Input

INPUT er Bykirkens arbeid for barn og betweens. Vi ønsker å kommunisere verdens beste budskap til vår aller viktigste generasjon!

INPUT er lek og morsomme aktiviteter. INPUT er fellesskap både med hverandre og Gud. INPUT er et sted hvor barna både leker og lærer.

Vi ønsker å gi barna det aller beste de kan få – Guds kjærlighet, trygghet og nåde!

Velkommen til INPUT – et trygt sted hvor barna trives!
INPUT er for barn mellom 3-12 år og foregår i alders-inndelte grupper hver søndag i forbindelse Bykirkens gudstjenester.