Misjon i Bykirken

Bykirken støtter misjonsarbeidet Glocal, drevet av Salt Bergenkirken. Vi ønsker å være en kirke som tar ansvar for å gi flere mennesker et bedre og evig liv gjennom misjon og planting av menigheter i India. Vårt mål er å bringe et glimt av himmel på jord gjennom å forandre lokalsamfunn og menneskers fremtidsmuligheter gjennom yrkesutdanning, helsehjelp og nødhjelp – og det viktigste av alt møte med Gud.