Velkommen til Gudstjeneste – Julaften kl. 15

Vi ønsker små og store, familie, venner, naboer og kolleger hjertelig velkommen til Julegudstjeneste i Bykirken på Julaften kl 15:00.
(NB: Det er ikke gudstjeneste 23.12).