Input

INPUT er Bykirkens arbeid for barn og betweens. Vi ønsker å kommunisere verdens beste budskap til vår aller viktigste generasjon!
Read more

Most Recent Blog Entries

Påske i Bykirken

Palmesøndag kl. 11:00 er det familiegudstjeneste, hvor Mathilde Aske taler. Vi har som vanlig herlig lovsang samt kafe’ etter møtet.
Eggjakt Minner om at det etter gudstjenesten palmesøndag også blir anledning til å få med seg utstyr til egg-jakt (poser med invitasjoner og egg).
Håper at mange benytter den fantastiske anledningen dette er til å invitere noen nabobarn (inkl. foreldre), knytte noen sosiale bånd og kanskje i neste omgang invitere de til kirken vår.
1. påskedag kl. 11:00 er det gudstjeneste med nattverd. Bent Ove Myreng taler. Det blir også opplegg for barna med Input og Betweens, i tillegg til lovsang og kafe’.
VELKOMMEN TIL PÅSKENS MØTER I BYKIRKEN !

Øyeblikk fra semesteråpning i Bykirken Kulturskole

Hjertelig takk til alle elever, lærere og teknikere på lyd og lys for en uforglemmelig kveld under åpningen av semesteret i Bykirken Kulturskole! Og ikke minst til alle som kom. Det er noe eget over å få spille på en skikkelig scene, med et supert band, dyktige teknikere og strålende lysdesign! Denne muligheten får alle elever i Bykirken Kulturskole. Her får du noen glimt fra en kveld full av uforglemmelige øyeblikk!

Foreldreskolen våren 2018

ForeldreskoleBykirken har mange familier med barn og ungdom. Barna vokser opp i en utfordrende verden
og går gjennom ulike faser. Det er nye situasjoner hele tiden som utfordrer oss som foreldre. Vi
ønsker å gjøre en innsats for at de unge blir bevart i sin tro gjennom hele livet. Hvis barna skal
bli kjent med kristne verdier og kristen tro, har hjemmet en stor betydning. Hjem og kirke må stå
sammen om denne oppgaven. Som et ledd i dette, starter vi nå «Foreldreskolen». Read more

Sise taler fra Bykirken:

…du skal elske…

Bent Ove Myreng – søndag 15. april

Lukas 10, 25-37. Den barmhjertige samaritan

Fullfør løpet!

Anne Gustavsen – søndag 8. april

Personlig påske

Bent Ove Myreng – 1. påskedag

Markus 16, 1-20 og 8, 34-38, 2. Korinterne 5, 19