ÅRSMØTER

Innkalling til årsmøter for Bykirken og Stiftelsen Træleborgveien 11

Det avholdes årsmøte 2023 for Bykirken og Træleborgveien 11 Søndag 10. mars rett etter Gudstjenesten kl 11:00

Saker:

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av møteleder, protokollfører og personer til signering av protokoll.
  • Godkjenning av dagsorden
  • Årsrapporter
  • Revisjonsberetning
  • Årsregnskap for 2023
  • Valg av styremedlemmer til Stiftelsen Træleborgveien 11

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Bjarne Stensheim (Styreleder, Bykirken)    Einar Myreng (Styreleder, Stiftelsen Træleborgveien 11