FAKKELTOG – 12. november

Nå nærmer det seg årets fakkeltog. Håper du har mulighet til å bli med!

Høstens tema er: «Utestengt for sin tro». Vi har brødre og søstre som opplever å bli kastet ut av familien eller lokalsamfunnet, bare fordi de tror på Jesus. Andre blir utestengt fra skole, utdanning og jobb – og noen må forlate hjemlandet sitt. 

Fakkeltogene er tverrkirkelige arrangement. Det er en rikdom å samles på tvers om en sak som forener oss: Vår verdensvide familie, der mange lider for troen sin på Jesus. 

La oss sammen lyse opp høstmørke gater og vise vår støtte til våre forfulgte trossøsken!  Det blir delt ut gratis fakler.  Oppmøte Tønsberg Domkirke 12. november kl. 16:45