Fast bønnekveld i Bykirken

Etter en fantastisk bønneuke fortsetter vi med Bønnekveld hver tirsdag fra 18.00 til ca 19.00. Bønn gir deg og meg mulighet til å koble på Hans nærvær på våre liv…  for et privilegium! Send gjerne det du vil vi skal be for til besammen@bykirken.no. Velkommen tirsdager klokka 18.00