Foreldreskolen våren 2018

ForeldreskoleBykirken har mange familier med barn og ungdom. Barna vokser opp i en utfordrende verden
og går gjennom ulike faser. Det er nye situasjoner hele tiden som utfordrer oss som foreldre. Vi
ønsker å gjøre en innsats for at de unge blir bevart i sin tro gjennom hele livet. Hvis barna skal
bli kjent med kristne verdier og kristen tro, har hjemmet en stor betydning. Hjem og kirke må stå
sammen om denne oppgaven. Som et ledd i dette, starter vi nå «Foreldreskolen».

«Foreldreskolen» arrangeres over fire onsdagskvelder fra 18.00-20.00. Det blir tid til fellesskap
og å skape gode nettverk. Kveldene inneholder noe undervisning, samtale i grupper med litt
kaffe og te, og til slutt en oppsummering.

Temaene vil blant annet være «tro på hjemmebane», «Guds rike tilhører barna», og
«frimodighet og utrustning».
Vi har satt av to ganger før påskeferien og to ganger etter påskeferien:
– 14.mars
– 21.mars
– 4.april
– 11.april
Hold av disse datoene! Prisen er 300 kr pr familie. Dette inkluderer «Foreldreboka».

Påmelding sendes til Annette (annette@bykirken.no). Ta gjerne kontakt om du har noen
spørsmål.

Det blir mulighet for eget barneopplegg ved behov. Gi beskjed ved påmelding.