GLOCAL nyhetsbrev november 2022

Kjære Glocal partnere,

Takk for trofast og verdifull støtte til misjonsarbeid i India! Summen av det dere som partnere bidrar med utgjør nesten en tredjedel av Glocal økonomiske kraft. Ikke tenk lite om den faste givertjenesten til misjon – den når nemlig langt!

I dette nyhetsbrevet setter vi et søkelys på forfølgelse. Situasjonen i India forverrer seg dessverre måned for måned. Dette vil vi gjerne gi innsikt i, slik at vi kan fortsette å støtte og be våre venner som er under økende press.

Jeg vil gjerne tipse deg om at ved å følge Glocal på sosiale medier kan du enda hyppigere få innblikk og inspirasjon fra det arbeidet du er med å støtte.

Tusen takk,

Daniel Matthiesen

Daglig leder Glocal

Les nyhetsbrevet her:

https://docs.google.com/document/d/11YTCLhasGgVX67Ji0YRXu51ttrzfp3ytzCHX5wLvd40/edit