GUDSTJENESTE HVER SØNDAG

Søndag 28. januar vil vi som alltid løfte opp Herrens navn i lovsang og høre Guds ord forkynt! Vår trivelige cafe er åpen etter gudstjenesten. Du er så velkommen !