LED Nasjonalt Digitalt 24. april i Bykirken

Lørdag 24. april er det LED Nasjonalt Digitalt i Bykirken. Tema er «Sammen om kirken». Vi samles og følger overføring sammen fra storsalen vår. Bykirken sørger for mat og forfriskninger. Påmelding til dan@bykirken.no innen kl. 16:00 torsdag 22.4.

Temaet for konferansen er ”Sammen om kirken 1.0”. Et Led-team under ledelse av Øystein Gjerme vil i løpet av konferansedagen hjelpe oss å løfte blikket slik at vi ser gullet og potensialet i den lokale kirke og hva vi sammen kan gjøre for skape en framtid med berøring av mennesker og bevegelse for menigheter i hele vår nasjon.

Vi tror på en kvalitetskonferanse hvor atmosfære, fellesskap, relevans, inspirasjon,  forkynnelse og lovsang vil være gjenkjennelig.  Program finner til i lenken under;

https://pinsebevegelsen.no/_service/400418/download/id/568452/name/Program+Led+digitalt.pdf