Sommerkirke i Bykirken

Hjertelig velkommen til sommerkirke i Bykirken! Her er oversikt over sommerens gudstjenester:

2. juli: gudstjeneste i Bykirken

9. juli: Sommerstevnet på Hedmarkstoppen (ikke ordinær gudstjeneste i Bykirken)

23. juli: gudstjeneste i Bykirken

30. juli: gudstjeneste i Bykirken