Nyhetsbrev desember 2017

Kjære alle i Bykirken!

Det er mandag og den siste av tre søndager med «Julefred» er unnagjort! Jeg er så takknemlig!! Tusen takk til alle som har stilt opp og gjort søndagene i advent til en så fin opplevelse! Fantastiske musikere, sangere, barnekor, Input-medarbeidere, teknikkere, møteledere og folk i kaféen! Takk til gjestene som har delt fra livet! Takk til Mathilde, Annette og Kamilla som har hatt ansvaret for Julefred 2017! Strålende jobba!

Snart senker roen seg og julen er igang! Vi feirer at Gud ble menneske og flytta inn i nabolaget! Vi feirer at det har skjedd, at det er en virkelighet som vi kan leve i hver eneste dag hele året!

Likevel er det godt med en høytid som gir oss mulighet til å stoppe opp og la det synke stadig lengre inn i hjertet og få større plass. Dette fantastiske budskapet om en Gud som elsker alle så høyt at Han gav! Han gav oss det beste! Vår Far er generøs!

«Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss? Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle. kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med han?» Romerne 8.31

Med ønske om en generøs jul! Guds velsignelse over det nye året!

Beste hilsen

Bent Ove

Nyttige oppdateringer og informasjon:

Eget ungdomsarbeid

Som mange har fått med seg starter vi vårt eget ungdomsarbeid i 2018. Vi er takknemlige for mange år i godt samarbeid med Frikirken, og gleder oss til neste skritt i arbeidet med ungdommene i menigheten vår. Det jobbes med å få på plass ungdomsleder og andre ledere og planlagt oppstart er til sommeren. De eldste ungdommene har allerede møttes et par ganger og planlegger å gjøre noen ting sammen utover vinteren og våren. Frik fortsetter som før frem mot sommeren. Har du lyst å være med å forme et helt nytt ungdomsarbeid? Være med som voksenleder? Gi lyd fra deg.

Barnearbeidet

På input er det mange barn som får høre om Guds underverker. Menigheten har en stor gruppe med betweens som har egne samlinger på søndager, der temaet har vært bønn i høst. De andre barna har hatt om at Gud er med hele veien og om å bygge Guds rike. Fra januar kommer vi til å fokusere på Jesu liv og virke. Medarbeiderne i barnearbeidet gjør en uvurderlig innsats fra uke til uke. Det trengs flere medarbeidere, og du er en bedre kandidat enn du aner! Ta kontakt med vår barneleder Annette for mere informasjon.

Til våren kommer menigheten til å jobbe med å gjøre den nye trosopplæringsplanen «Jesus hele livet» tilpasset oss og at vi tilpasser oss den. I denne planen er samarbeidet mellom hjem og kirke viktig for at barna skal få en stødig grunn å stå på. I 2018 vil dere se og høre mer om denne planen.

Kulturskolen

Det har vært en svært spennende høst i Bykirken Kulturskole! Nye kurs er lansert, deriblant vår satsing på de minste gjennom ‘Minimusiker’. Vi er takknemlige for å ha fått flere meget dyktige lærere med oss på laget takket være en god økning i antall elever! Denne høsten har vi hatt 42 elever fordelt på 5 lærere, og hver mandag er det omlag 65-75 besøkende på huset i forbindelse med kulturskolens aktiviteter. Det er fremdeles noen ledige plasser på vårens kurs, og vi har tilbud til alle aldre og på alle nivåer. Ved å følge oss på sosiale medier og fortelle venner og kjentfolk om skolen er du faktisk med å gjør et viktig bidrag!

Givertjeneste

Vi er så takknemlige for alle som er med å gi til menighetens arbeid ved sin tiende og gaver. For 2018 ønsker menigheten å øke antallet faste givere slik at de faste utgiftene dekkes av faste inntekter. På denne måten blir økonomien være mer forutsigbar og vi kan vite hva vi kan bruke på nye satsninger og prosjekter. For eksempel trengs det mer penger til arbeidet med ungdommer/barn og familier. Akkurat nå ligger vi et godt ligger vi et godt stykke bak budsjettet for tiende og gaver med 140.000,-

Mange benytter seg av muligheten for skattefradrag for sine gaver. I 2017 får man fradrag for 30.000,- (pr person), noe som vil gi redusert skatt med 7500,- Vi minner om at pengene må være overført i god tid før 31.12. Lederteamet oppfordrer alle til å være med i fast givertjeneste.

Træleborg Konferansesenter

Det har vært et spennende år i Stiftelsen Træleborgveien 11. I begynnelsen av året gikk vår daglige leder i konferansesenteret, Nicole Hagen ut i mammapermisjon. Julia Myreng gikk inn som vikar ut dette året. Konferansedriften har gått bra i år og det ser ut til at vi når budsjett for 2017 og får et hyggelig lite overskudd. Konferansedriften engasjerer totalt med smått og stort over 10 personer i ulike stillingsstørrelser. Nicole er tilbake fra 1. januar 2018.

Træleborgveien 11

Vi har arbeidet med salg, eller eventuelt utleie av Træleborgveien 11 gjennom hele året. Etter lengre forhandlinger og møter fikk vi i slutten av mars endelig en muntlig enighet om kjøp av vår seksjon i Træleborgveien 11. Vi opplevde i etterkant at kjøper trakk seg når kontrakt skulle skrives. Vi prøvde å finne løsninger med denne kjøperen uten og lykkes. I etterkant har vi fått henvendelser og forespørsel om utleie. Her har vi innhentet tilbud på en eventuell ombygging, og oversendt tilbud. En god leiekontrakt kan styrke muligheten for å kunne selge vår seksjon til en bedre pris, eller kan gi et meget hyggelig bidrag inn i den totale driften. Stiftelsens styre ønsker primært å selge seksjonen i Træleborgveien 11, og har til hensikt og få lagt den ut på nyåret. Samtidig så arbeides det kontinuerlig med og forvalte og styrke eierposisjonen vår i Træleborgveien 11 og 13 på best mulig måte.

Styret ønsker ikke å sette igang ombygging av nr 13, før salg, eventuelt utleie er på plass og økonomi er definert. På denne måten vet vi hva vi kan «rutte» med før vi setter igang med ombyggingen.

Nytt år

Snart skriver vi 2018 og første Gudstjeneste er søndag 7. januar. Denne søndagen blir noen nye medlemmer i Lederteamet presentert. Velkommen til store og små!