100 dager – Hvorfor akkurat Jesus?

Hvorfor akkurat Jesus? Ingen i den vestlige kulturkrets kan sammenlignes med Jesus. Tidsregningen vår bygger på hans fødsel. Rytmen i en vanlig arbeidsuke tar utgangspunkt i hans liv. Gjennom de siste 1000 årene har søndagen vært ukas høydepunkt i Norge, den dagen han stod opp fra de døde. De fleste høytids- og helligdager gjennom året har sammenheng med Jesu liv. Mange av oss har navn som er hentet fra Jesu disipler, andre navn er hentet fra kjente kristne ledere ned gjennom tidene. Mye av det Jesus sa, siteres fortsatt i dag både i tale- og skriftspråket, selv om vi har glemt at det var Han som sa det.

Gang på gang dukker Jesus opp. Dersom man bor i Norge blir man minst 15 ganger i løpet av dagen blir påminnet om Jesus, om man bare er oppmerksom på det. Man ser en kirke, prater om påskeferien, bærer et smykke med form som et kors og møter noen som heter Maria, Andreas eller Johannes, navn som skriver seg fra venner som Jesus omgav seg med.

Hvem var denne mannen som har fått så enorm stor innflytelse? Noen enkle fakta kan raskt slås fast: Han levde for to tusen år siden i en kultur som for lengst har opphørt å eksistere. Han reiste aldri mer enn tjue mil bort fra stedet der Han ble født, og vi har ingen anelse om hvordan Han så ut. Han giftet seg aldri, hadde ingen barn, og eide veldig lite. Da Han døde, eide Han ikke annet enn klærne han stod og gikk i. Etter at Han døde, ble han begravet i en grav Han selv ikke eide. Han etablerte ingen politisk bevegelse og motsatte se ethvert tilbud om formelle maktposisjoner.

Den aktive delen av livet Hans fant etter alt å dømme sted over en periode på to år etter at Han fylte tretti. Han later til å ha hatt fremgang i denne perioden, men avslutningen på livet Hans kan best karakteriseres som en menneskelig tragedie. Motstanderne Hans klarte å få Ham fengslet og henrettet under nedverdigende omstendigheter. Da Han døde, var de fleste av tilhengerne  Hans spredt for alle vinder og desillusjonerte.

Men det er etter at Han døde at at historien om Jesus blir virkelig interessant. Noen uker etter at Han ble henrettet, stod disiplene Hans fram og påsto at Han hadde oppstått fra de døde, og at de hadde sett Ham. De påsto også at Han var Gud i menneskelig skikkelse, og at han gjennom sin Ånd fortsatt var virksom i livene deres og i enhver som ville ta imot Ham.

For de fleste mennesker markerer døden den siste sluttstrek. For Jesus var det helt motsatt. Det var etter at Han døde at innflytelsen Hans virkelig skjøt fart. Med utgangspunkt i den menneskelige tragedien og de desillusjonerte disiplene vokste det fram en bevegelse som var så mektig at den i løpet av noen få århundrer gjennomsyret og snudde opp ned på hele Romerriket.

Det eneste Jesus bygget på gjennom sin korte tid her på jorden, var sine egen ord og gjerninger, men de taler fortsatt i dag med en slik kraft at hopetall omtaler seg som Hans disipler. De søker veiledning i det Han sa når de skal treffe store beslutninger i livet. De inspireres av kjærlighetsbudskapet Hans i hverdagen sin, og når de møter utfordringer og vanskeligheter finner de trøst og kraft i troen på at Han fortsatt lever og er i stand til å hjelpe.

Nyhetsbrev februar 2021

Kjære Glocal partnere,

Jeg vil begynne rett på med å hilse dere så mye fra Gladwin som jeg snakket med på zoom i går. Han, familien og staben er ved godt mot midt i alt som er. Dette bibelverset fra 2.Korinterbrev kapittel 5 skulle jeg sende videre til dere: «Fordi vi kjenner ærefrykt for Herren, prøver vi å overbevise mennesker. Men vårt liv ligger åpent for Gud, og jeg håper at det også ligger åpent for dere, så dere kan kjenne oss. Vi vil ikke enda en gang anbefale oss selv for dere, men vi vil gi dere anledning til å være stolte av oss, så dere kan svare dem som skryter av det de er i det ytre og ikke i hjertet. Har vi vært i ekstase, var det for Gud. Er vi ved sans og samling, er det for dere. For Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at én er død for alle, derfor er de alle døde. Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og sto opp for dem.»

Vi er allerede inne i andre måned av det nye året, og omstendighetene tatt i betraktning er vi godt i gang med et aktivt og offensivt år for misjon i India. Bibelskolekullet som startet vinteren 2020 vil ha graduasjon til påske. Da går de inn i fulltidstjeneste, og en fantastisk glad-nyhet er at vi har fått en ny ekstern partner til å hjelpe videre. En britisk misjonsorganisasjon går inn med fulltids støtte av alle 30 arbeidere over de neste 4 årene slik det ser ut nå. Det betyr godt over en halv million norske kroner i støtte, og gir oss muligheter til både mer solid drift og videre satsning. 

2021 er et jubileumsår for Glocal – 10 år med misjon i India. Vi håper å få markert dette skikkelig, og i dette nyhetsbrevet vil jeg gjerne innlede med å dele med dere noen fakta om hvor vi står etter alle disse årene:

 •  12591 mennesker har kommet til tro på Jesus
 • Over 300 menighetsfellesskap er plantet, og du kan se på det nye kartet på www.glocal.no hvor de er plassert
 • Vi har 25 ansatte fulltid i ledelse, administrasjon, bibelskole og pastor-oppfølging
 • Enda flere har blitt trent, men sammen med oss jobber nå 167 arbeidere som evangelister og menighetsplantere. Noen har vært med oss siden 2011, mens andre startet bibelskoletrening i fjor vinter. Etter 4 år med fulltids støtte starter en prosess for økt selvbærenhet for hver av disse, og for januar overførte vi støtte på denne måten:
  • 100% støtte til 47 arbeidere
  • 75% støtte til 20 arbeidere
  • 50% støtte til 26 arbeidere
  • 25% støtte til 31 arbeidere
  • 0% støtte til 13 arbeidere (her har Gladwin et fond på 250,000 Rs til rådighet for å hjelpe dem som måtte ha behov for ekstra støtte)

Med disse nyhetsbrevene ønsker vi å gi et innblikk både i det store bildet og de små fortellingene. Ikke nøl med å ta kontakt om du sitter med spørsmål eller innspill. Jeg er så takknemlig for hver og en av dere som støtter med et faste månedlig beløp. I 2021 utgjør det 1/3 av Glocals økonomiske kraft, og vår drøm er også å øke denne kraften fra enkeltmennesker med et hjerte for misjon & India.

Vi anbefaler å følge Glocal på facebook og instagram (glocal__) for å se og høre mer av det som skjer!

Mvh,

Daniel Matthiesen, daglig leder Glocal

LED DEG SELV! LED ANDRE! LED I DIN KIRKE!

Bykirken starter høsten 2021 et ekte lederutviklingsprogram for 16-19 åringer. «Pace and Lead» er navnet på opplegget. Gjennom samlinger og mentorsamtaler vil vi ta ditt lederpotensiale på alvor! Vi vil investere i kristne ungdommer som vil ta troen på alvor og lede seg selv og andre. Vi har tro på deg og vil backe deg skikkelig!! 
Hvorfor?Ganske enkelt fordi det trengs! Ungdomsarbeid og kirker over hele kloden trenger ledere! Du vet sikkert om noen som trenger å utvikle sitt potensiale, både personlig og som leder. Så hvorfor vente til du du blir gammel og treg.. Du kan begynne nå!  Det er nemlig nå grunnlaget legges for det som blir fremtida di. Stå stødigere i din tro, utvikle deg som leder med (Jesus som ideal!)
Hvordan? Gjennom fire helgesamlinger og flere mentorsamtaler vil vi være med på å gi deg en grunnvoll som gjør at du kan stå stødig og utvide ditt potensiale som leder. Sammen skal vi grave dypere i disse fire hovedtemaene:

 1. Følg!
 2. Led deg selv
 3. Led andre
 4. Led i din kirke

Du vil få din egen mentor som du prater med mellom hver samling. Det blir også egne refleksjonsoppgaver som du vil elske!
Hvem? Du som allerede er en leder og bærer ansvar.. eller du som egentlig hadde tenkt at du snart skulle bli med å få sving på tingene.. både i eget liv og i kirka. Du som vil noe mer og har et ønsk om å utvikle deg som leder og vokst som menneske. Du har fått et enormt potensiale… Du vil ta ansvar og du gjør det! Du er en leder! Ungdommer fra flere menigheter og lederteam fra ulike ungdomsarbeid skal treffes til fire helgesamlinger i Tønsberg. Du kommer til å bygge nettverk og få venner for livet. Vi som skal holde i trådene og fasilitere det hele er Thomas Neteland, Toril Nygreen Grave og Bent Ove Myreng og flere, sammen med en hel gjeng med gode mentorer.
Vi kommer tilbake med datoer. Gled deg !