ÅRSMØTER

Innkalling til årsmøter for Bykirken og Stiftelsen Træleborgveien 11

Det avholdes årsmøte 2023 for Bykirken og Træleborgveien 11 Søndag 10. mars rett etter Gudstjenesten kl 11:00

Saker:

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av møteleder, protokollfører og personer til signering av protokoll.
  • Godkjenning av dagsorden
  • Årsrapporter
  • Revisjonsberetning
  • Årsregnskap for 2023
  • Valg av styremedlemmer til Stiftelsen Træleborgveien 11

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Bjarne Stensheim (Styreleder, Bykirken)    Einar Myreng (Styreleder, Stiftelsen Træleborgveien 11                                 

Velkommen på søndag

På søndag er det gudstjeneste med nydelig lovsang, Guds ord og mange hyggelige mennesker. Det er kafe etter møtet der vi kan bli bedre kjent.

For barna fra 3 – 9 år er det barnemøte som vi kaller «BESDIS – barnas eget super duper input show». Det blir konkurranser, spennende drama, sang og lek. Betweens (5.-8.kl) møtes for samling og lek.