TENTRO i Bykirken

Tentro er Bykirkens konfirmasjonsalternativ for de som begynner i 9. klasse til høsten. Tentro ønsker å tak i tenåringers hverdag og virkelighet, og knytte dette opp mot kristen tro. Undervisningsformen er derfor lagt opp for å involvere konfirmanten med opplevelser som engasjerer, virkemidler hentet fra hverdagen, film, musikk, bilder, illustrasjoner og fortellinger, leker og konkurranser. Det blir et spennende år med topp fellesskap, turer og mye moro. 

Tentro har en tydelig kristen profil som er bygget på den kristne lære. Vårt ønske er også at ungdommene selv skal få prege samlingene. Det kan være ting de lurer på, eller noe de opplever i sin hverdag. Det skal være rom for tro, tvil og spørsmål som de store spørsmålene om Gud, og hvordan vi kan leve våre liv som kristne. Noen av temaene som tas opp i løpet av et år er: Hvem er Gud? Hvordan levde Jesus her på jorden? Bønn og bibel. Selvbilde og identitet.

Man trenger ikke å være medlem i Bykirken for å delta. Det er åpent for alle.

Tentroåret

  • Oppstartssamling for tentro-elever og foreldre i slutten av august
  • Tentrosamlinger med undervisning og aktiviteter annenhver tirsdag
  • Delta på to søndagsgudstjenester pr halvår
  • Fredagskveld med PaCE 5 fredager pr halvår 19.30:00–22:30 (ungdomsmøte, kafé og aktiviteter)
  • Weekendtur sammen med ungdomsmiljøet PaCE høsthalvåret
  • Tentroleir i Fyresdal med tentrogrupper fra Vestfold og Telemark
  • Avslutningsseremoni siste søndag i april

Med forbehold om endringer

Det koster p.t. 2500,- og dette dekker kostnader til disse turene, leir og undervisningsmateriell. 


Kontakt oss gjerne for mere info på post@bykirken.no