ÅRSMØTER FOR MENIGHET OG STIFTELSE

Innkalling til årsmøter for

Bykirken og Stiftelsen Træleborgveien 11

Det avholdes årsmøte 2022 for Bykirken og for Stiftelsen Træleborgveien 11

Søndag 26. mars rett etter Gudstjenesten kl 1100.

Det blir aktiviteter/tilbud for barna under selve årsmøtene.

Saker:

  • Valg av møteleder og referent, personer til signering av protokoll.
  • Godkjenning av innkalling og agenda
  • Årsrapporter
  • Revisjonsberetning
  • Årsregnskap for 2022
  • Valg av styremedlemmer for Stiftelsen. De som er på valg stiller til gjenvalg.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Bent Ove Myreng  –  Styreleder, Bykirken               

Einar Myreng – Styreleder, Stiftelsen Træleborgveien 11

                                   

Lunsj & BØNN…

Denne uka ber vi sammen litt mer enn vanlig :smiley:
Tirsdag er det en enkel lunsj og bønn klokka 11.30. Håper vi sees!
Torsdag er det Bønn og lovsangskveld! Det blir veldig bra!
Bønne- eller takkeemner kan du dele med oss på besammen@bykirken.no
Sees! :pray: