Misjon i Bykirken

Bykirken støtter misjonsarbeidet Glocal, drevet av Salt Bergenkirken. Vi ønsker å være en kirke som tar ansvar for å gi flere mennesker et bedre og evig liv gjennom misjon og planting av menigheter i India. Vårt mål er å bringe et glimt av himmel på jord gjennom å forandre lokalsamfunn og menneskers fremtidsmuligheter gjennom yrkesutdanning, helsehjelp og nødhjelp – og det viktigste av alt møte med Gud.

GLOCAL – bedre liv og evig liv

Glocals visjon er å gi mennesker mulighet til et «bedre liv og evig liv» gjennom å forkynne evangeliet og plante nye menigheter. Vi arbeider også for å se Guds rike synlig gjennom samfunnsforvandlende tiltak som utdanning, helsehjelp og nødhjelp.

Vår hovedsatsning er i den nord-østlige delen av India, i delstatene Bihar og Uttar Pradesh. Gladwin Masih er pastor og operativ leder for arbeidet, som i dag består av 147 fulltidsarbeidere.

I dag..

– …trener vi både menighetsplantere og frivillige ledere gjennom ettårig       fulltidsbibelskole og kveldsbibelskole
– …finnes det over vi over 250 menigheter og husfellesskap, og vi planter stadig nye
– …satser vi på neste generasjon gjennom søndagsskoler og sosiale aktiviteter
– …driver vi flere landsbyskoler som gir uformellgrunnskoleutdanning til barn og unge som faller utenfor offentlig skole
– …deltar nesten 100 unge jenter i uformell yrkesfaglig utdanning gjennom to datatreningssentere og to symaskinskoler
– …gir barn og voksne undervisning om hygiene og grunnleggende helse

INDIA

India er verdens nest mest befolkede land med om lag 1,35 milliarder innbyggere. Det anslås at nærmere 300 millioner av disse lever under fattigdomsgrensen. Det er derfor få land i verden hvor behovet for ulike typer bistand er mer utstrakt enn i India. I tillegg anslås det, ifølge Joshua Project, at kun 10% av de 2650 ulike folkeslagene i India er nådd med evangeliet. Nord-øst i India ligger delstatene Bihar og Uttar Pradesh med til sammen over 300 millioner innbyggere. Det er nettopp her Glocal arbeider, i de delene av India hvor det er flest mennesker, færrest kristne, og størst sosiale behov.

I perioden 2011-2018 har over 11 000 mennesker tatt imot Jesus og blitt en del av et menighetsfelleskap gjennom vårt misjonsarbeid. 2803 mennesker har latt seg døpe og mange står i kø. Det takker vi Gud for. Disse troende samles jevnlig til husgrupper og gudstjenester i over 250 menigheter.

Hånd i hånd med menighetsarbeid arbeider vi medsamfunnsforvandlende tiltak som yrkesutdanning, helsehjelp og nødhjelp. Vi har flere landsbyskoler i drift som gir basiskunnskaper til barn som i hovedsak er kasteløse. Vi driver også datatreningssentre og to symaskinskoler for at unge kvinner kan få yrkeskompetanse.

HVA SKAL VI FREMOVER

– Vi drømmer om å spre evangeliet om Jesus til stadig flere unådde folkegrupper og steder i India
– Vi drømmer om å utvide vår virksomhet med grunnskoleutdanning og yrkesfaglig utdanning
– Vi drømmer om å starte et arbeid for å hjelpe kvinner ut av menneskehandel i nord-India der kvinners levekår og rettigheter er kritisk.
– Vi drømmer om å se en ny generasjon av kristne i Norge med en lidenskap for misjon

Les mer på glocal.no