Input

INPUT er Bykirkens arbeid for barn og betweens. Input består av søndagsskole, lifegrupper i hjemmene og turer i løpet av året. Vi ønsker å kommunisere verdens beste budskap på en forståelig måte til den oppvoksende generasjonen. Samlingene inneholder lek, sang, morsomme aktiviteter og ikke minst fellesskap.

Søndagsskole

Barna fra 3 år til 4.kl er med i hovedsalen de første 20 minuttene av gudstjenesten. Deretter begynner egne samlinger i 2.etg.

5.-8.klassingene er i hovedsalen til talen begynner, for deretter å ha egen samling tilpasset deres alder. Søndagsskolen varer til gudstjenesten er ferdig.

Hvilke aldergrupper er det opplegg for?

  • Input Mini er for 3-5 åringene. Det er ønskelig at foreldrene henter barna etter gudstjenesten. 
  • Input Kids er for barn i 1.-4.klasse.
  • Betweens er for barn i 5.-8.klasse.

0-2 år: Vi har et rom med lydoverføring fra gudstjenesten hvor foreldre med småbarn kan gi mat og leke ved behov. Stelleplass finnes på handikaptoalettet. Hørselsvern for baby kan lånes etter ønske.

Det er gratis å være med på søndagsskolen vår. De barna som ønsker, får muligheten til å gi en pengegave,som en del av gudstjenesten, men det er frivillig. Barnas gaver går til Glocal, som er vårt misjonsprosjekt i India.

Etter søndagen legges fortellingen/temaet de ulike gruppene har snakket om ut på Facebook i lukket gruppe for foreldrene, slik at dere kan ta praten videre hjemme.

Input Bykirken

Andre ting som skjer for Betweens

Smågrupper

Jentene og guttene i 5.-7.klasse har samlinger i hjemmene en gang i måneden fra 18.00-20.00. “Jentelife” og “Guttelife” treffes på torsdager. I smågruppene får de samtale om tro, be og leke før de spiser kveldsmat sammen. 

Turer og leirer

To ganger i løpet av året har Betweens overnattingstur fra lørdag til søndag, en gang i november og en gang i mai.

I slutten av juli er det Juniorleir og Tenleir for alle pinsemenigheter i Vestfold. Juniorleiren er på Solåsen leirsted for de som skal begynne i 4.-7.klasse. Tenleir på Fyresdal leirsted er for de som skal begynne i 8.-10.klasse.

Ved spørsmål, send gjerne epost til: annette@bykirken.no