Gi en gave

I Bykirken står vi sammen om å bygge Guds kirke, og får være praktiske i vår tro. En del av dette er givertjenesten. Vi gir i takknemlighet til han som har gitt oss alt. Takk for det du er med å gi! Med ditt bidrag når vi lenger.

Du kan gi på fire måter:

Vipps
Du kan enkelt gi en gave via Vipps. Søk opp Bykirken eller Vipps-nummer 12127.

Fast givertjeneste
Fast givertjeneste gir menigheten økonomisk stabilitet og forutsigbarhet. Dessuten er det praktisk, og gir fleksibilitet ved at du enkelt kan justere beløpet eller stanse utbetalingen.

Her kan du gi en gave eller opprette avtale om fast givertjeneste . Har du spørsmål eller ønsker hjelp til å opprette en fast givertjeneste kan du også ta kontakt på post@bykirken.no.

Ved å opprette en fast givertjeneste kan du få fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver til menighet og misjon på inntil 25 000 kr.

Endring av avtale eller beløp
Ved behov for å endre trekkbeløp, ta kontakt på regnskap@bykirken.no. Du kan også gjøre endringer selv via Min side.

Kollekt i våre gudstjenester
I gudstjenestene blir det gitt anledning til å gi en gave med Vipps.

Engangsbeløp via bank
Om du ønsker å gi et engangsbeløp kan du gjøre dette enten direkte via vår gaveside, eller  du kan overføre direkte til vårt gavekontonr. 9481.11.16305. Husk å merke beløpet med tekst «gave».
Du kan du få fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver til menighet og misjon på inntil 25 000 kr. Dersom du ønsker dette ta kontakt på regnskap@bykirken.no eller kryss av for skattefradrag når du gir direkte via vår gaveside.