Gi en gave

I Bykirken står vi sammen om å bygge Guds kirke, og får være praktiske i vår tro. En del av dette er givertjenesten. Vi gir i takknemlighet til han som har gitt oss alt. Takk for det du er med å gi! Med ditt bidrag når vi lenger.

Du kan gi på fire måter:

Vipps
Du kan enkelt gi en gave via Vipps. Søk opp Bykirken eller Vipps-nummer 12127.

Fast givertjeneste
Fast givertjeneste gir menigheten økonomisk stabilitet og forutsigbarhet. Dessuten er det praktisk, og gir fleksibilitet ved at du enkelt kan justere beløpet eller stanse utbetalingen. Her kan du gi en gave eller opprette avtale om fast givertjeneste , eller ta kontakt med oss på post@bykirken.no om du ønsker å bli fast giver.
Dersom du sender oss navn, personnummer og signatur, kan du få fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver til menighet og misjon på inntil 50 000 kr. Minimumsbeløpet er 500 kr.

Endring av beløp                                                                                                                                                   Ved behov for å endre trekkbeløp, ta kontakt på regnskap@bykirken.no

Kollekt i våre gudstjenester
I gudstjenestene blir det gitt anledning til å gi en gave med kort, kontanter eller på Vipps.

Engangsbeløp via bank
Om du ønsker å gi et engangsbeløp vi bank, kan du overføre dette til vårt gavekontonr. 9481.11.16305.
Dersom du sender oss navn, personnummer og signatur, kan du få fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver til menighet og misjon på inntil 50 000 kr. Minimumsbeløpet er 500 kr.