Bidra

Bli med på team!

Vi vet alle har noe å bidra med, og det er alltid både plass, rom og behov for akkurat deg! Å være med å tjene i kirken handler om fellesskapet og hvem vi gjør det for mer enn selve oppgaven. Som medarbeider blir du kjent med nye mennesker, samtidig som du er med på noe som er større enn deg selv. 

Vi er én kropp med flere lemmer, sier Bibelen. Vi ønsker å bygge en kirke som sier et stort og varmt velkommen hjem til alle mennesker; til gudstjenester, til småfellesskap og til tjenestefellesskap.

Her er noen av de ulike teamene du kan involvere deg i: 

TEKNIKK:   Lyd, lys, skjerm, gudstjenesteproduksjon

LOVSANG: Sang og musikk i våre samlinger

FOLK:  Vertskaps-, velkomst- og kafe’team

INPUT:  Barnearbeid

PACE:  Ungdomsarbeid

LIFE:  Små fellesskap i hjemmene

Kanskje du har et forslag til noe du kan bidra med? Ta kontakt med oss, så finner vi ut av det.  Send oss en mail på: post@bykirken.no, eller kom innom oss i infostanden på søndager!