Lifegrupper

Hva er Lifegruppe?

Lifegrupper er små fellesskap hvor vi møtes i hjemmene hver andre uke. Vi deler liv og tro, blir bedre kjent, og ber for og med hverandre. En Lifegruppe består ofte av 5 – 12 personer, slik at det skal være enkelt å bli kjent. Bykirken har grupper for kvinner, menn, jenter, gutter, tenåringer og ungdom. Lifegrupper er for kirkevante, kirkefremmede, erfarne troende, og de som er nysgjerrige på tro.

Bli med

Dersom du ønsker å være med, prøve ut, eller bare ønsker mer informasjon om Bykirkens Lifegrupper, kan du kontakte oss på: post@bykirken.no